HaBayit No. 308
HaBayit No. 309
Echod
Echod Vol. 9 No. 7
The Young Israelight Vol. VII No. 2
Lincoln Square Synagogue Bulletin Vol. 2 No. 1
Kehilath Jeshurun Bulletin Vol. LVI No. 3
Kehilath Jeshurun Bulletin Vol. XXXIII No. 20
Kehilath Jeshurun Bulletin
Kehilath Jeshurun Bulletin
Kehilath Jeshurun Bulletin Vol. XXI No. 27
Kehilath Jeshurun Bulletin Vol. XX No. 11
Kehilath Jeshurun Bulletin Vol. XXXVI No. 18

Pages